ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ :
เด็ก 6-14 ปี อ้วน ผอม เตี้ย
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
Table 'kreport.kreport_fatthinlow6_14_62' doesn't exist
ที่ CUP จำนวนเด็กทั้งหมด เด็กอ้วน เด็กผอม เด็กเตี้ย เด็กเริ่มอ้วน เด็กค่อนข้างผอม เด็กค่อนข้างเตี้ย