ปีการศึกษา     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 01 ม.ค. 2513
ผลงานวัคซีนมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิง ป.5
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีการศึกษา 2560
Table 'kreport.kreport_hpv' doesn't exist
ที่ CUP เป้าหมาย HPVs1 HPVs2 HPVs+