ประมวลผลวันที่ : 17 มิ.ย. 2562
ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และกลับเป็นซ้ำปี 2562
จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ CUP จำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษา(ราย) ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
success ตาย ขาดยา ล้มเหลว โอนออก กำลังรักษา
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1เมืองอุบลราชธานี400 6215.5133.2500005012.527568.75
2ศรีเมืองใหม่31 412.926.45000026.452374.19
3โขงเจียม12 3250018.330018.33758.33
4เขื่องใน65 46.1569.23000034.625280
5เขมราฐ26 13.85311.540000002284.62
6เดชอุดม95 1313.6833.1611.050055.267376.84
7นาจะหลวย9 111.11111.11111.110000666.67
8น้ำยืน33 618.1800000013.032678.79
9บุณฑริก36 513.8925.560000411.112569.44
10ตระการพืชผล77 1012.9956.4900001114.295166.23
11กุดข้าวปุ้น17 211.76000000001588.24
12ม่วงสามสิบ42 0012.380000511.93685.71
13วารินชำราบ140 128.57107.1400007511179.29
14พิบูลมังสาหาร50 510000000124488
15ตาลสุม7 00000000114.29685.71
16โพธิ์ไทร23 626.0900000014.351669.57
17สำโรง32 0039.38000039.382681.25
18ดอนมดแดง18 316.6715.560000211.111266.67
19สิรินธร9 222.22111.110000222.22444.44
20ทุ่งศรีอุดม7 228.57228.57000000342.86
21นาเยีย13 0000000017.691292.31
22นาตาล17 317.65000000001482.35
23เหล่าเสือโก้ก15 16.67000000213.331280
24สว่างวีระวงศ์16 212.516.25000016.251275
25น้ำขุ่น5 00000000005100
รวมทั้งสิ้น 1,19514712.30544.5230.2500.001038.6288874.31
#ที่มา : https://tbcmthailand.net/ ดึงข้อมูล ณ วันที่  2019-06-16)
ประมวลผลวันที่ : 17 มิ.ย. 2562