ประมวลผลวันที่ : 22 มี.ค. 2562
ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และกลับเป็นซ้ำปี 2562
จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ CUP จำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษา(ราย) ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
success ตาย ขาดยา ล้มเหลว โอนออก กำลังรักษา
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1เมืองอุบลราชธานี274 114.0193.2800004516.4220976.28
2ศรีเมืองใหม่19 0000000015.261894.74
3โขงเจียม10 00001100000990
4เขื่องใน35 0012.86000012.863394.29
5เขมราฐ12 0018.330000001191.67
6เดชอุดม55 0011.8211.820059.094887.27
7นาจะหลวย8 00112.5000000787.5
8น้ำยืน18 0000000015.561794.44
9บุณฑริก20 00150000151890
10ตระการพืชผล48 00000000714.584185.42
11กุดข้าวปุ้น10 000000000010100
12ม่วงสามสิบ30 00000000413.332686.67
13วารินชำราบ87 0066.9000033.457889.66
14พิบูลมังสาหาร35 0000000012.863497.14
15ตาลสุม5 00000000120480
16โพธิ์ไทร19 0000000015.261894.74
17สำโรง23 0014.350000002295.65
18ดอนมดแดง11 0000000019.091090.91
19สิรินธร7 00000000007100
20ทุ่งศรีอุดม6 00116.670000116.67466.67
21นาเยีย7 00000000007100
22นาตาล11 000000000011100
23เหล่าเสือโก้ก10 00000000110990
24สว่างวีระวงศ์14 000000000014100
25น้ำขุ่น4 00000000004100
รวมทั้งสิ้น 778111.41222.8320.2600.00749.5166985.99
#ที่มา : https://tbcmthailand.net/ ดึงข้อมูล ณ วันที่  2019-03-07)
ประมวลผลวันที่ : 22 มี.ค. 2562