ระดับจังหวัด|| แสดงระดับอำเภอ || แสดงระดับหน่วยงาน ||view table
กลุ่มตัวชี้วัด


สุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
เศรษฐกิจสุขภาพ
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
สมุนไพรกัญชา กัญชง
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
สุขภาพดีวิถีใหม่
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
COVID-19
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
บริการก้าวหน้า
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
ธรรมาภิบาล
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด